วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โปรแกรมเพิ่มความเร็วเครื่องคอมพิวเตอร์

SpeedUpMyPC 2011 5.1.3.1
ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มความเร็วเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลมากที่สุด
รายละเอียดโปรแกรม :
SpeedUpMyPC ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มความเร็วเครื่องคอมพิวเตอร์ SpeedUpMyPC ที่ได้รับรางวัลซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้ อัพเดทเวอร์ชันใหม่ล่าสุด SpeedUpMyPC 2011 5.1.3.1 ตัวโปรแกรมมีคุณสมบัติมากมายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล CPU เพิ่มความเร็วให้กับเครื่องคอมของเรา ทำความสะอาดไฟล์ได้โดยอัตโนมัติทำให้เพิ่มพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์มากขึ้น อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับแบนด์วิดธ์ดีขึ้น และเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดได้อีกด้วย

รายละเอียดโปรแกรม
ขนาดไฟล์ : 5.36 Mbyte.
ลิขสิทธิ์ : Shareware
ดาวน์โหลด

SpeedUpMyPC – the award winning utility software that ensures your PC is automatically optimized for maximum performance in just a few easy clicks. SpeedUpMyPC is a system utility that helps you get the most out of your computer without being a Windows expert. It can can free up memory (RAM) and other resources, detect and optimize your internet connection, reassign CPU resources to improve performance and prevent crashes. It also includes a startup manager, that enables you to make Windows load faster dy disabling programs that you do not want to start automatically. The built-in bandwidth monitor allows you to keep an eye on your internet connection and can automatically detect your true connection speed. Additional features include browser optimization, automatic RAM cleaning and an interactive tray icon display. SpeedUpMyPC makes it easier than ever before to optimize your settings, free up resources, and remove resource hogs.

With simple explanations and real-time graphs for all vital system resources, SpeedUpMyPC identifies performance bottlenecks in minutes. With a heavy-duty arsenal of optimization tools, such as RAM recovery, CPU optimization, startup management, and automatic crash recovery, SpeedUpMyPC is THE must-have utility for both beginner and power users.

• Dramatically optimize your use of CPU processing power and boost critical applications for extra speed
• Use powerful disk defrag and optimization features that are faster and more efficient than the standard built-in versions
• Remove unnecessary background and auto-start applications for noticeably faster start up times.
• Improve your data security with new File Shredder and Privacy Protection tools to completely remove unwanted files and folders, permanently.
• Use File Clean Up to automatically free up even more disk space, quickly
• Optimize your internet connection settings for improved bandwidth, faster browsing and quicker downloads.

SpeedUpMyPC FEATURES:

User Interface:
• Windows Familiar GUI
• Automatic Performance Scan
• System Overview and Recommendations
• Extensive Manual and Help
• System Optimization State
• System Tray Shortcut
• Detailed System Graphs

Optimization:
• CPU Usage Overview
• CPU Booster Functionality
• Memory Usage Overview
• RAM Optimization
• Disk Usage
• Disk Analyzer and Defrag
• Internet Speed Analyzer
• Internet Speed Optimizer
• Startup Manager
• Process Viewer

Clean-Up :
• Junk Clean-Up Scan
• Detailed Junk Clean-Up Scan Results
• Privacy Protector Scan
• Detailed Privacy Protector Scan Results
• Uninstall Manager

Settings:
• Launch application at startup
• Check for updates every time SpeedUpMyPC starts
• Start scanning when the application loads
• Perform automatic optimization and cleanup after each scanบทความที่ได้รับความนิยม